Soort Project:          Reiniging CV en GKW systemen
Projectnaam:           Kantorenplint Stadshart Amstelveen
Projectomvang:       2 CV systemen en 3 GKW systemen totaal 30m3 inhoud

Doelstelling project:
Het intern reinigen en spoelen van de leidingen en componenten voordat de nieuwe ketels en andere componenten geplaatst worden.
Het verduurzamen en beschermen van de CV installaties middels waterbehandeling.
Het verlagen van het aantal storingen aan de regelkleppen door het wegnemen van vervuiling.

Uitgevoerde werkzaamheden:
CV- en GKW systemen gereinigd middels Cleansoft toevoeging (lost magnetiet en kalk op).
CV- en GKW systemen gespoeld middels tankauto’s drinkwater.
Deelstroom zak-/magneetfilters geplaatst om in de nieuwe situatie vuil en magnetiet deeltjes actief af te vangen.
Chemische additieven aan het water toegevoegd tegen bacteriegroei, corrosie en neerslag van kalk.

Resultaat:
Systeem en water schoon.
Storingsinterval verlaagd.