Filters

Filtratie is een goede methode om deeltjes uit vloeistoffen te verwijderen. Er zijn verschillende soorten filters: kaarsen-, koolstof-, zakken-, magneet- en bacteriefilters voor het filtreren van bv. ijzer, chloor, legionella, slib etc. Door het filtreren worden de levensduur en betrouwbaarheid van apparatuur en leidingwerk verhoogt. Voor bijna elke situatie is een geschikte filtratiemethode te vinden.

Eén van onze specialisaties, is het filtreren van magnetiet en vuildeeltjes uit proces- of systeemwater. Hiervoor gebruiken wij al decennia de filters van het merk Heco, nu HiFlux Filtration. Deze worden in bypass geplaatst, parallel aan de hoofdretourleiding. Het deelstroomfilter veroorzaakt zo geen drukverlies op de hoofdflow en kan eenvoudig gereinigd worden. Dit type magneetfilters wordt vooral toegepast voor het filtreren van ijzerdeeltjes en slib in circulerende watersystemen. De zeer sterke neodymium magneten zorgen voor 100% magnetietverwijdering.

Wij bieden ook oplossingen voor het inline plaatsen van filters, ter verwijdering van deeltjes, en automatische zelfreinigende filters.

Alle HiFlux filters kunnen naar gelang de bedrijfsdruk geleverd worden met drukclassificering.

Wij bieden filtratieoplossingen voor:

  • verwarmings- en koelsystemen
  • suppletiewater
  • recirculerend proceswater
  • bronsystemen
  • oppervlaktewater