Doseer- en controlesystemen

Om additieven (conditioneringsmiddelen) aan het water toe te voegen maken we gebruik van doseerinstallaties. Deze systemen zorgen voor het tijdig doseren van de juiste hoeveelheden benodigde additieven aan systeem- of proceswater.

Wij hebben twee type doseerinstallaties; pH-gestuurd en volume gestuurd. Deze installaties bestaan o.a. uit een doseercontainer met passende lekbak en voorgemonteerde Avf Water doseerpomp.
Bij een volume gestuurde doseerinstallatie wordt het doseerpompje aangestuurd door een pulsgevende watermeter. Voor ieder volume water dat wordt bijgevuld, gaan er ook additieven het systeem in.
De pH-gestuurde doseerinstallatie meet d.m.v. een pH-electrode de zuurgraad van het water. Indien de waardes afwijken van de van te voren vastgestelde norm stuurt de pH-controller de doseerpomp aan.

  • Doseerpompen
  • Doseervaten en lekbakken
  • pH, TDS en chloor meters
  • Complete doseersystemen voor bijv. koeltorens
  • Pulsgevende watermeters
  • Specifieke regelaars voor de tuinbouw

Welke doseerinstallatie voor u geschikt is, hangt van verschillende factoren af. Wij adviseren u graag.