Zuurstof

Zuurstof (intrede) is de oorzaak van vele verschillende problemen in een installatie. Het is een van de drie benodigde bestanddelen voor een corrosieproces (water, metaal en zuurstof). Wanneer een van deze bestanddelen wegvalt, dan kan er ook geen corrosie plaatsvinden.
Een vaak voorkomende denkfout is: “..en als ik nou kunststof leidingen heb, dan heb ik toch geen corrosie”. Nee, inderdaad niet op de leidingen, maar des te sneller op de metalen onderdelen die wel aanwezig zijn in het systeem.
Daarnaast is zuurstof ook een bron voor magnetiet vorming en bacteriegroei.

De gevolgen van zuurstof:

  • Lekkages en kapotgaan van onderdelen
  • Vergrote kans op bacteriegroei en continue magnetiet vorming
  • Rendementsverliezen door zuurstof
  • Dichtslibben van pompen door oppervlaktecorrosie

Zuurstof verwijderen uit het water kan zowel chemisch (middels additieven) als fysisch (middels adiabatische drukstap ontgassing). Benieuwd naar de zuurstofgehaltes binnen uw installatie? We doen ook zuurstofmetingen!