Preventie en Renovatie

Onze preventie- en renovatieconcepten bestaan uit een aantal onderdelen welke gezamenlijk een complete waterbehandelingsinstallatie vormen. Deze installaties worden vaak voorgeschreven in bestekken of engineering stukken voor zowel renovatie als nieuwbouw. Installaties die bijvoorbeeld moeten voldoen aan een bepaalde energieprestatie of waarbij exploitatiecontracten opgesteld moeten worden, hebben veel baat bij een goede waterbehandeling. Men kan er geld mee besparen doordat hogere energiekosten en installatiefalen preventief worden tegen gegaan of reactief worden opgelost.

PREVENTIE – Onze preventie bestaat simpelweg uit het elimineren van alle mogelijke risicofactoren in een W-installatie:

  • Corrosie minimaliseren: additieven toevoegen, verlagen zoutconcentratie water
  • Zuurstof verwijderen: door adiabatische drukstapontgassing of zuurstofbinding
  • Kalk afzettingen voorkomen: onthard water gebruiken of kalk in oplossing houden door dispergeermiddelen
  • Magnetietvorming bestrijden: adiabatisch ontgassing en magneet- zakkenfiltratie
  • Vervuiling tegengaan: filtratie en conditionering
  • Bacteriegroei voorkomen: biocides toevoegen

Alle onderdelen van deze installatie worden in deelstroom geplaatst en aangesloten op de hoofd retourleiding.

RENOVATIE – Bij de renovatie van oude W-installaties gaat het vooral om het verduurzamen van de installatie en het eventueel oplossen van problemen en klachten.

In tegenstelling tot het preventie concept, gaat het bij het renovatie concept niet over het preventief elimineren van mogelijke risicofactoren in een W-installatie, maar om het verduurzamen en het verbeteren van de installatie waar mogelijk. We bekijken de installatie projectmatig en bepalen aan de hand daarvan wat de meest optimale waterbehandeling is voor uw project.
Een zogenaamde nulmeting, bestaande uit een installatie inspectie en uitgebreide wateranalyses, is hierbij onze basis. We willen eerst alle aanwezige parameters in het water en de algehele status van de installatie weten, alvorens we waterbehandelingstechnieken en optimalisatie mogelijkheden kunnen adviseren.

Naast onze bestaande technieken, hebben we ook unieke reinigingsmiddelen:

CLEANSOFT -de nieuwe generatie high-tech installatie reinigers

De enige pH neutrale reiniging die alle oude roest en neergeslagen kalk doet oplossen als sneeuw voor de zon! Omdat dit product niet schadelijk is voor leidingen of componenten kunnen we zelfs reinigingen uitvoeren tijdens bedrijf! Klik hier voor meer info.