Magnetiet

Magnetiet is een corrosievorm die ontstaat bij een zuurstofarme omgeving. Het vormt als het ware een zwarte beschermende laag aan de binnenkant van de leidingen. Echter bij zuurstofintrede, door bijvoorbeeld lekkages, suppletie of zwetende kranen, zal deze magnetietvorming blijven voortzetten. (belangrijk om te weten: hoe lager de temperatuur van het water, des te meer zuurstof er in wordt aangezogen en in kan oplossen). De inmiddels gevormde beschermende magnetietlaag wordt nu onstabiel en gaat loskomen van de leidingen. Er ontstaat nu een proces waarbij herhaaldelijk magnetiet gevormd wordt en loslaat. Hierdoor komt er meer magnetiet in het systeemwater terecht. Deze magnetietdeeltjes zijn vlijmscherp, vervuilend en sterk magnetisch. “Dood water (lees: zwart water) is dus eigenlijk helemaal niet zo dood en behoeft magnetiet verwijdering!”

De gevolgen van magnetiet:

  • Erosiecorrosie van leidingen en componenten (kapot gaan van o.a. pompwaaiers)
  • Vastzittende kleppen waardoor de installatie niet meer in te regelen valt
  • Slibvorming in combinatie met kalk en bacteriegroei
  • Rendementsverliezen

Magnetietvorming kan voorkomen/verwijderd worden door goede ontgassing en magneetfiltratie.