Legionella

De legionellabacterie is een bacterie die in onze natuur voorkomt in de bodem en in zoet water. Optimale conditie voor vermenigvuldiging is stilstaand water met temperaturen tussen 25°C en 55°C (optimaal 37°C). De bacterie kan voor levensbedreigende situaties zorgen wanneer het zich nestelt in de longen van mens of dier.
Het kan alleen worden overgedragen door inademing via neus of mond. Met andere woorden, wanneer besmet water in aerosol vorm is (oftewel is verneveld), dan wordt het gevaarlijk. Denk hierbij aan besmette fonteinen, douches, sproei-installaties en koeltorens.

Tegenwoordig hebben we in Nederland verschillende wetten die ervoor zorgen dat alle instellingen waar men als ‘gast’ kan verblijven (zoals hotels, ziekenhuizen, zorginstellingen, etc.) beheersplannen behoren te hebben om mogelijke legionella uitbraak te voorkomen. Ondanks deze wetgeving wordt het gevaar van de legionellabacterie op sommige locaties, welke wettelijk niet opgenomen zijn (bijvoorbeeld woningbouw en sportaccommodaties), nog altijd onderschat.

In proces- of systeemwater kan legionella voorkomen of bestreden worden door de juiste additieven toe te voegen aan het water. Of te kiezen voor niet chemische oplossingen. In drinkwatersystemen kan het worden voorkomen door poortwachter systemen toe te passen zoals ultrafiltratie.