Corrosie

Er zijn vele verschillende corrosieprocessen die in een installatie kunnen ontstaan. De gevolgen kunnen vaak desastreus zijn. Denk aan lekkages, componenten uitval, explosiegevaar, etc. De meest voorkomende corrosievormen zijn:

  • Zuurstof corrosie
  • Corrosie door pH buffering
  • Galvanische corrosie
  • Erosie corrosie
  • Bacteriële corrosie
  • Cavitatie op pompen

Een goede conditionering van uw systeemeemwater is onmisbaar als uw installatie goed beschermd moet worden tegen corrosie en afzettingen. Door onze uitgebreide analyse mogelijkheden en vakkennis,  geven wij advies op maat om corrosieproblemen te voorkomen of op te lossen.