Bacteriën

Vooral bij systeemtemperaturen lager dan 60°C kan er bacteriegroei ontstaan in de installatie. We onderscheiden hierin twee typen bacteriën:

  1. Anaerobe bacterie: ontstaan in een zuurstofarme omgeving, zoals bij warmtepompinstallaties
  2. Aerobe bacterie: ontstaan in een zuurstofrijke omgeving, zoals in zuurstof toelatende vloerverwarmingsystemen of open koeltorens

De gevolgen van anaerobe bacteriegroei in een installatie:

  • Materiaalaantasting door verzuring en putcorrosie

De gevolgen van aerobe bacteriegroei in een installatie:

  • Warmteoverdrachtsproblemen door slibvorming (0,7mm afzetting = 20% rendementsverlies!)
  • Verminderde flow (met name bij vloerverwarming)
  • Storingen aan apparatuur

Bacteriegroei kan gemakkelijk worden voorkomen door een shot-dosering biocide toe te voegen aan het water of door toepassing van Anodische Oxidatie (chemie-vrij).