Onderzoek & Advies

Corrosie, cavitatie, te laag rendement, energieverlies, kalkafzetting, lekkages, verstoppingen, slechte warmteoverdracht, vastzittende kleppen, verzuring, slecht inregelbare installaties, erosiecorrosie, bacterie corrosie (MIC), zuurstof problemen, en ga zo maar door. Men staat er niet altijd bij stil, maar al deze problemen worden veroorzaakt door een slechte kwaliteit systeemwater.

Wanneer er zich in een werktuigbouwkundige installatie dit soort problemen voordoen, adviseren we altijd eerst een systeemwateranalyse uit te laten voeren (eventueel in combinatie met een algehele installatiescan). Het is namelijk belangrijk om te achterhalen wat de problemen in de installatie nou werkelijk veroorzaakt. Pas dan kan er actie ondernomen worden en kunnen we starten met een uitgebreide troubleshooting. We kijken dan simpelweg naar de meest optimale waterbehandelingstechniek om uw systeem-problemen zo goed mogelijk op te lossen.